Courses

General/ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

ทัศนคติที่ดีต่อภาษาสากลของโลกอย่าง ‘ภาษาอังกฤษ’ สร้างได้ตั้งแต่วัยเรียน เริ่มต้นจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติ ที่นี่เราพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นให้มีพื้นฐาน การฟัง-พูด-อ่าน-เขียนที่มั่นคงเพื่อก้าวที่สำคัญต่อไปในอนาคต
(ภาษาอังกฤษสำหรับระดับอนุบาล 4-6 ปี)
(ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 6-12 ปี)
(ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 12-18 ปี)

English for specific purposes/ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน

เพื่อตอบโจทย์ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะอย่างถูกต้อง ที่นี่มีคอร์สเรียนเน้นตามจุดประสงค์ จุดแข็ง และจุดอ่อนของผู้เรียน เพิ่มศักยภาพในการเรียน การทำงาน หรือการสอบแข่งขันของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน

Employees/ ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน

เพราะเป้าหมายการเรียนภาษาอังกฤษของคนวัยทำงานนั้นแตกต่าง ที่นี่เราพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะสำหรับภาคองค์กร ทุกบทเรียนเหมาะสมแก่การเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ และการเรียนรู้ทักษะสำคัญในการทำงานองค์กรระดับสากล เพื่อการเข้าถึงการยกระดับภาษาอังกฤษพนักงานของคุณ เรามีบริการอบรมสำหรับภาครัฐ และเอกชนนอกสถานที่

Others/อื่นๆ

นอกเหนือจากการสอนภาษาอังกฤษที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ที่นี่ยังให้คำปรึกษาสำหรับ การศึกษาต่อ การสอบชิงทุน และการเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยผู้มีประสบการณ์

Why choose us

จะเรียนภาษาอังกฤษทั้งที ต้องมั่นใจว่าเจอที่ถูกใจ
มาอิงลิช เฮาส์ บรรยากาศการเรียนแบบเป็นกันเอง บุคลากรมืออาชีพ ยึดหลักปรัชญาเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการสอนที่สนุกสนาน เข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย

Gallery

Review

about us

VISION

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและ นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

Read more

QUICK FACTS

  • ก่อตั้ง ปี1999
  • ระดับอนุบาล - วัยทำงาน
  • โดยเฉลี่ยผู้เรียน 12คน/ห้อง,/
  • สิ่งอำนวยความสะดวก waiting area, Wi-Fi, cctv
Read more

OUR STORY

เรื่องราวของอิงลิชเฮาส์ ริเริ่มจากความต้องการแบ่งปันความรู้ทางภาษา ให้กับเด็กในเมืองเล็กๆ ความรู้ที่ผู้ก่อตั้งสั่งสมจากการใช้ชีวิต ในต่างประเทศ การทำงานกับองค์การสหประชาชาติ และองค์การการศึกษาสากลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา กลั่นกรองออกมาเป็นการออกแบบหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับผู้เรียน

Read more

Contact us

English House (ศูนย์ภาษาอังกฤษพนัสนิคม)

Address: 1/1-2 ซอยศรีกุญชร2 ถนนศรีกุญชร ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

Telephone no.: (038)788-160, (089)747-8889

Facebook: www.facebook.com/at.englishhouse

Instagram: atenglishhouse

ENG’enjoy (บางแสน)

Address: 27/5 ถนนบางแสนสายสี่ใต้ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Telephone no.: (088)837-4421

Facebook: www.facebook.com/Engenjoyy

Instagram: pmanow_engenjoy